Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » Members » ingenyga's Home

Inges home

Document Actions
Præsentation. Marts 2006 Hvem er jeg - hvad kan jeg tilbyde?

Jeg er lektor på musikterapiuddannelsen på AAU og har været leder af musikterapiklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus siden 1995. Jeg er trænet i analytisk musikterapi (2-årig mentoruddannelse, Herdecke, Tyskland 1978 - 1980 inkluderende 8 ugers videreuddannelse hos Mary Priestley, London 1980)

Her derudover taget GIM uddannelsen med Ken Bruscia som træner over 9 år på deltid og blev GIM fellow i 2004. Jeg er medlem af AMI, MTL og GIM selskabet. Mine kliniske erfaringer er primært indenfor psykiatriske problemstillinger, angsttilstande generelt og vækstarbejde indenfor normalområdet.

Jeg har udgivet en lang række bogkapitler og artikler om musikterapi i psykiatrien, terapeut/patientrelationen, supervision og er for øjeblikket igang med en større undersøgelse af hvordan musikterapeuter der arbejder med improvisation i voksenpsykiatrien oplever, forstår, anvender og tolker modoverføring.

Jeg kan tilbyde GIM sessioner og supervisioner af GIM studerende både i Aalborg og i København.

Inge Nygaard

Created by ingenyga
Last modified 2006-06-18 00:36
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: