Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » GIM Selskabet » GIM i onkologien. Workshop i Selskabet 2005.

GIM i onkologien. Workshop i Selskabet 2005.

Document Actions

Efter generalforsamlingen i GIM-selskabet blev der afholdt en workshop arrangeret af Lars Ole Bonde for GIM-selskabet. Der deltog en hel del GIM-terapeuter fra forskellige dele af verden som var i Ålborg på grund af forskertræning og ph.d.-forsvar.

Der blev holdt to meget spændende foredrag med to amerikanske GIM-terapeuter: Therese West, California, som er "president-elect" i AMI (Association for Music and Imagery), talte om sine mange års erfaringer med GIM i palliativ pleje, bl.a. med døende i hjemmet. Som afslutning på foredraget lavede hun en GIM-øvelse med levende musik på kæmpetværfløjte, som et eksempel på hvordan hun arbejder med patienter der er i den fase hvor de øver sig i at give slip.

Brian Abrams, Pennsylvania, som er GIM-træner og musikterapiinstitutleder, fortalte om en analyse af en GIM-session med en kræftsyg patient med sig selv i terapeutrollen, som han har lavet ud fra Ken Bruscias teori.

Analysen demonstrerede en måde at analysere terapeutens tanker og følelser om musikken og klienten under guidningen. Der opstod en meget spændende debat om hvilken rolle terapeutens oplevelse spiller for interventioner m.v. under og efter guidningen.

Created by bo
Last modified 2005-11-13 21:08
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: