Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » Metoden » Sessionen

Sessionen

Document Actions

"Engang imellem må du lukke Øjnene for bedre at kunne se".
Paul La Cour

En typisk GIM-session varer fra halvanden til to timer og består af fire faser: Præludiet, Induktionen, Musikrejsen, Postludiet.

  • I Præludiet fortæller man om sin aktuelle situation og finder frem til, hvilket fokus sessionen skal have. Indholdet af denne samtale bliver vejledende for den musik, som terapeuten vælger.
  • Induktionen er en foreberedelse til musiklytningen. Her bygges der bro mellem lytterens ydre og indre liv.Terapeuten hjælper lytteren til at slappe af og foreslår et koncentrationspunkt, f.eks. en følelse eller evt. et indre billede, som man kan gå ind i musikken med.
  • Under Musikrejsen, der som regel foregår liggende med lukkede øjne, fortæller man terapeuten om sine oplevelser.Terapeutens opgave er at være lydhør over for oplevelserne såvel som for musikken, og at hjælpe lytteren med at lade sine oplevelser komme frem gennem en ikke styrende dialog.
  • I Postludiet bearbejdes lytteoplevelserne på forskellig vis. Ofte gennem at tegne/male en såkaldt mandala - et billedeligt udtryk for oplevelserne fra rejsen, og gennem en samtale om både oplevelserne og mandalaen. Her knyttes forbindelsen tilbage til sessionens fokus, og til hvordan oplevelserne indvirker på lytterens ydre liv.

Læs mere

Created by bo
Last modified 2005-12-12 23:00
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: