Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » Nyheder » Invitation til deltagelse i forskningsprojekt

Invitation til deltagelse i forskningsprojekt

Document Actions

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKT BILLEDPOTENTIALET I UDVALGTE GIM-PROGRAMMER

Lars Ole Bonde (Aalborg Universitet) gennemfører 2009-10 er forskningsprojekt, hvor billedpotentialet i udvalgte GIM-musikprogrammer undersøges med to grupper deltagere: GIM-erfarne og GIM-uerfarne deltagere.

1) GIM-ERFARNE deltagere rekrutteres gennem Selskab for GIM Psykoterapi og er: a)GIM-Fellows b)GIM-trainees på Level III som har gennemført og fået godkendt personligt forløb min. 12 træningssessioner c)GIM-klienter i øvrigt som har fået erfaring med GIM ved min. 6 sessioner og som p.t. ikke er i gang med et GIM-forløb.

GIM-ERFARNE deltagere, som opfylder inklusionskriterierne, tilbydes 3 sessioner. (NB disse kan ikke indgå som en del af de obligatoriske træningssessioner i GIM-uddannelsen).

2) GIM-UERFARNE deltagere rekrutteres via opslag i relevante sammenhænge og defineres som: a)alle andre, som ingen erfaring har med GIM og som opfylder inklusionskriterierne. b)GIM-klienter som har prøvet max. 2 sessioner og som opfylder inklusionskriterierne. Disse deltagere forpligter sig til ikke at indlede et andet GIM-forløb, mens de deltager i projektet.

GIM-UERFARNE deltagere, som opfylder inklusionskriterierne, tilbydes 5 sessioner.

Inklusionskriterier: Alder: Min. 30 år. – Motivation: Deltageren skal være motiveret for personligt psykologisk udviklingsarbejde med musik. Kliniske kriterier: Deltageren skal aktuelt være fri af dyberegående psykodynamiske eller traumatiske problemstillinger. Deltageren må aktuelt ikke have psykoterapeutiske, professionelle eller personlige relationer til terapeuten (det er ingen hindring, at terapeuten tidligere har været tp. eller supervisor for deltageren). Eksklusionskriterier: Tilstedeværelsen af aktuelle, dyberegående psykodynamiske eller traumatiske problemstillinger (dette vurderes af terapeuten i 1. session). Anvendelse af anti-psykotisk og anti-depressiv medicin eller anden stærk medicin. Afhængighed af stoffer/alkohol. Diagnoser inden for psykoseområdet. Kontrakt/Deltagernes forpligtelser: Sessionerne foregår i: Helsehuset, Vindingevej 7 C, 4000 Roskilde (tæt ved Roskilde Station samt gode P-forhold) på tirsdage, med mindre andet aftales.

GIM-terapeut, Ellen Thomasen (FAMI, Primary trainer) forestår sessionerne, som er gratis for deltagerne; man skal selv betale evt. transport. Sessionerne skal afvikles med min. 1, max. 3 ugers mellemrum. Deltageren skal underskrive et informeret samtykke, som indbefatter: a) at sessionerne (audio)optages, b) at der udfyldes et spørgeskema i alt 3 gange, c) at mandalaerne fotograferes, d) at deltageren er villig til at deltage i et eventuelt interview, e) at samtlige data kan anvendes til forskning og formidling (anonymiseret).

HVIS DU ER INTERESSERET – ELLER KENDER POTENTIELLE DELTAGERE – KAN DU HENVENDE DIG TIL LARS OLE BONDE VIA MAIL: lobo@hum.aau.dk

Created by bo
Last modified 2010-03-21 22:40 expired
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: