Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » Uddannelsen

Uddannelsen

Document Actions

"Hvor lidt vi ved om det vi er!
Og mindre om det vi kan blive!"

Lord Byron

Uddannelsen til GIM-musikterapeut består af 3 trin.

Trin 1. er en 5 dages workshop i GIM-metoden. Personlige og transpersonlige bevidsthedsniveauer udforskes gennem musikrejser to og to og i gruppe. Desuden gennemgås GIM´s historie, teori og GIM-metodens bestanddele og etik.

Alle der har interesse for musik og selvudvikling kan deltage.

Denne workshop er forudsætningen for, at man kan gå videre med den fortsatte træning. Trin 2 og 3 er for terapeuter, som ønsker at bruge GIM i deres arbejde.

En forudsætning for at begynde på 2. trin er foruden 1. del en bachelorgrad eller lignende akademisk uddannelse. Det anbefales, at den studerende har to års erfaring med klinisk arbejde indenfor et relevant felt. Der kan gives dispensation for manglende terapeutisk uddannelse, hvis den påbegyndes og gennemføres inden afslutningen af GIM-uddannelsen.

Trin 2 og 3 strækker sig over en periode på 3 år. Den studerende arbejder i dybden med de områder, som blev introduceret på 1. trin. Desuden indbefatter videreuddannelsen undervisning i bevidsthedsteorier. musikkundskab og musikkens oplevelses-potentialer. Man skal desuden have et antal egenterapisessioner, sessioner med andre, supervisioner og konsultationer.

Trin 1 er obligatorisk på sidste år af musikterapistudiet på Ålborg Universitet.

Der udbydes også 1. trins workshops i privat regi, og både 2. trin og de første seminarer på 3. trin har været afholdt i Danmark af GIM træner Torben Moe. Se kursuskalenderen

Nærmere oplysninger fås hos uddannelsesleder, Ph.D og GIM-træner Torben Moe.

Created by bo
Last modified 2010-03-21 22:54
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: