Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » GIM Selskabet

Selskab for GIM psykoterapi i Danmark

Document Actions

"Musikken udtrykker det, der ikke kan siges,
og det, som det er umuligt at tie om."

Victor Hugo

Selskab for GIM musikpsykoterapi har til formål at udbrede kendskabet til GIM i Danmark samt medvirke til oprettelsen af netværk, som kan støtte klinisk praksis, uddannelse og forskning i GIM.

Foreningen støtter undervisning, uddannelse og forskning inden for GIM og området: musik og psykoterapi.

Foreningen afholder minimum 1 årligt arrangement, typisk en lørdag i foråret.Indholdet har karakter af udveksling af erfaringer, afprøvning af metoder og orientering om GIM, såvel uddannelsesmæssigt som forskningsmæssigt.

Som medlemmer i foreningen optages udøvende GIM-terapeuter, GIM-terapeuter under uddannelse samt andre interesserede i musik og psykoterapi.

Som medlem vil man modtage nyhedsmails og opdateringer om begivenheder af relevans for GIM.

Som GIM-terapeut-medlem har man mulighed for at bringe information om sin GIM-praksis på hjemmesiden.

Indmeldelse sker ved at kontakte kassereren,

Gunna Strange, Grønnegade 34, 5762 Vester Skerninge

Tlf.: 50569602/62241848

E-mail: gunna.strange@mail.dk

Created by bo
Last modified 2007-05-30 14:18
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: