Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » GIM Selskabet » Helte, Skygger og Guder m/k. Workshop i Selskabet 2001

Helte, Skygger og Guder m/k. Workshop i Selskabet 2001

Document Actions

Beskrivelse af GIM-WORKSHOP i Selskab for GIM psykoterapi 2001 ved Bolette Beck.

Helte, Skygger og Guder (M/K) - En legende tilgang til de indre GIM - figurer

Ofte optræder der skikkelser, figurer, objekter eller karakterer i GIM-oplevelsen, som stammer fra skyggesider, såvel dæmoniske som guddommelige, eller som symboliserer sider i indre konflikter.

Jeg vil gerne dele det kreative raseri og den glæde, det kan være, at hengive sig til at fremstille sådan et "væsen" i sanselige materialer.

Og jeg vil gerne dele de erfaringer, jeg har fra teaterverdenen, med at "bringe figurer i spil" og lade dem få sjæl og liv, gennem en legende opmærksomhed.

I workshoppen vises et lille marionetteaterstykke - historien om Maurice og danserinden - som var resultatet af en kreativ analyse af GIM-programmet Body Tape.

I forlængelse heraf vil deltagerne blive inviteret til at gå ind i en kreativ proces, hvor "body -listening" af et stykke GIM-musik med fokus på at opleve en karakter eller figurativ repræsentation, vil lede over i en kreativ udformning af et fysisk objekt/figur ud fra tilgængelige materialer af forskellig art. "Figurerne", får nu en form for eget liv - hvad kan og vil de? - og bliver bragt i spil med deres skaber og med andre figurer. Endelig vil nogle af figurerne få spillerum foran et "publikum" så vi kan opleve magien mellem figuren/objektet, musikken og publikums opmærksomhed.

Der vil ikke blive meget tid til diskussion, men jeg vil give nogle bud på de terapeutiske muligheder for integration og bearbejdning af GIM-terapien, der kunne ligge i processen.

Billeder fra Workshoppen

Bolette Beck er musikterapeut og Gim-studerende på 3. niveau. Har gennem de sidste 4 år lavet musik til forskellige typer af danse- og teaterforestillinger, senest på Det lille Teater i KBH.

Created by bo
Last modified 2005-11-13 21:08
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: