Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » Metoden

Metoden

Document Actions

"Evnen til at lytte er vores udviklings mål".
A. Tomatis

Violinisten og musikterapeuten Helen Bonny, Ph.D., udviklede "The Bonny Method of Guided Imagery and Music" i begyndelsen af 70´erne på Maryland Psychiatric Research Center i USA.

Siden da er der foregået en intensiv videreudvikling af metoden, og den har vist sig at være et kraftfuldt redskab både til selvudvikling og i arbejdet med mange forskellige klientgrupper.

GIM anvendes i mange sammenhænge, f.eks.:

  • I skabende arbejde med mennesker, som ønsker større selvindsigt og øget adgang til kreative ressourcer og problemløsninger.
  • I privatpsykoterapeutisk praksis
  • I psykoterapeutisk arbejde i psykiatrien
  • På terminalafdelinger
  • Ved cancerbehandling

Læs mere

Created by bo
Last modified 2005-11-14 13:33
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: