Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » GIM info » Litteratur » Litteratur om GIM på dansk » Når ord ikke slår til.

Når ord ikke slår til.

Document Actions

En håndbog om musikterapiens teori og praksis af Inge Nygaard Pedersen, Tony Wigram og Lars Ole Bonde. Forlaget KLIM.350 sider inkl. CD og CD-Rom.

Bogen omhandler musikterapiens arbejdsmetoder, anvendelsesområder, teorier og forskningsresultater i Danmark.

Den indeholder et særskilt afsnit om GIM, og GIM omtales i flere andre afsnit.

Created by bo
Last modified 2005-11-13 21:10
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: