Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » Metoden » Mandalaer

Mandalaer

Document Actions

"Billedet er ikke imitation.
Det er selv en verden".

Paul la Cour


Mandalaen har været brugt som et spirituelt værktøj i antikke kulturer over hele verden. Mandala betyder på sanskrit både center og omkreds.

Carl G. Jung introducerede mandalaen i moderne psykologi. Han anså mandalacirklen for et symbol på Selvet. Selvet omfatter ifølge Jung hele vores psykiske totalitet, både det bevidste og det ubevidste, og det er samtidig centrum for denne totalitet.

I GIM styrkes og udvides kontakten til egne indre oplevelser ved at give dem form gennem mandalategningen.

At tegne en mandala er en centreringsproces- man bringer sine oplevelser ind i en helhed (cirklen).

Man kan f.eks sætte modsætninger sammen og derved måske bygge bro over øjensynligt uforenelige sider af sig selv.

Der er ikke noget rigtigt og forkert i mandalategningen og det er ikke nødvendigt at kunne tegne eller male for at få glæde af processen.

Created by bo
Last modified 2005-11-09 00:09
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: